Salı , 19 Ocak 2021

TÜZÜĞÜMÜZ VE LOGOMUZ

Derneğin Adı ve Merkezi

  • Madde 1- Derneğin Adı: “ULUSLARARASI ALİYA DÜŞÜNCE DERNEĞİ”dir.
  • Derneğin merkezi İNEGÖL’dür.
  • Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

  • Madde 2 – Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere proje bazında, ulusal ve uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunarak, Türkiye ve Balkan ülke halkları arasında ekonomik ticari, sosyal, eğitim ve kültürel bağları geliştirecek, var olan dostluk ilişkilerini her alanda daha da güçlendirecek; aile, toplum, ülkeye dünya barışına katkı sağlayacak Yurt içi ve Yurt dışı yetişkin ve gençlerimizin gençlik örgüt ve sivil toplum kuruluşları arasında yakınlaşma dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunur.

Din, dil, ırk, mezhep, meşrep, ideoloji ve siyasi görüşüne bakmaksızın, toplumu birleştirici toplumsal barışa ve hedeflere yöneltmek, iyi ve güzel her ne varsa toplumda yaygınlaştırmak, yardımlaşma ve dayanışma ortamını geliştirmek. Ulusal ve Uluslararası düzeyde yakın ve uzak tarihte örnek lider (Aliya İzetbegoviç) vb. şahsiyetlerin Fikir, bilgi, tecrübe düşünce ve mücadelelerini öne çıkarıp gençliğe, yeni kuşaklara, topluma aktarmak ve toplumun doğru bilgilenmesini sağlamak. Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesini ve pekiştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

Derneğimizin logosu: