Salı , 19 Ocak 2021

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

İletişimin, Ulaşımın, Teknoloji ve Bilgi çağının getirdiği kolaylığı dikkate alarak STK çalışmalarının önemini fark etmekle kalmamış, ayrıca STK çalışmalarının uluslararası alanda da yapılmasını, farklı misyon ve amaçla kurulmuş bulunan STK’lar ile işbirliği yaparak birlikte çalışma becerisinin koordineli olarak yürütülmesi noktasında çalışma başlatmıştır. Farklı amaçlarla kurulmuş STK’lar ile asgari müştereklerde anlaşarak, plan program proje ve disiplin dâhilinde beraber çalışma becerisinin kazanılması ve artırılması amaçlanmıştır. Derneğimiz bu işbirliğinin sürdürülmesinin gerekli olduğuna inanarak bu yönde bir çalışma başlatmış, Bosna Hersek’te bulunan SİVİL TOPLUMU GELİŞTİRME DERNEĞİ ile TÜRK BOSNA SANAYİCİ İŞ ADAMLARI DERNEKLERİ arasında işbirliği yaparak kardeş dernekler olarak çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Tarihte iz bırakmış Bilge insanların Düşünce fikir bilgi ve tecrübelerin topluma doğru aktarılmasının önemine binaen yeni kuşaklara bilge şahsiyetlerin fikirlerini, düşüncelerini anlatmaya yönelik çalışmalar yapmayı, çevredeki ve toplumdaki fikirsel ve düşünsel sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemiştir.

 • Geleceğin sahipleri, gençleri, sosyo-ekonomik hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak,
 • Bağımsız ve özgür bir düşünce ile İslami bilincin yeni kuşaklarda oluşması için çalışmak,
 • Toplumsal çalışmalarda gönüllülüğü teşvik ederek toplumsal sosyal duyarlılığın oluşmasına katkı sağlamak,
 • Toplumu harekete geçirebilecek, onların her alanda aktifleşmesini sağlamaya yönelik etkinlikleri gerçekleştirmek,
 • Gençlerin mümkün olan en büyük katkıyı ortaya koyabilmelerine imkân tanıyacak programlar geliştirmek ve fırsatlar oluşturmak,
 • Ülkelerarası toplumsal çalışmalar konusunda çeşitli sivil inisiyatif toplulukları ile ortak çalışmalar yürütmek,
 • Proje hazırlanması, yönetimi, değerlendirme yöntemleri konularında, gençler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasında farkındalık oluşturmak, toplumu genel olarak aktif vatandaşlığa teşvik etmek,
 • Sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla toplumlar arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmek, dayanışmayı geliştirmek ve saygıyı teşvik etmek,
 • Girişimcilik konusunda girişimcileri bilgilendirmek, toplumsal girişimcilik konusunda cesaretlendirici uygulamaları gerçekleştirmek,
 • Toplumsal çalışmalarda, eğitim, görsel, işitsel ve kültür yürütme konularında Bosna Hersek’in kültür, sanat ve turizmini yurtiçinde ve yurtdışında gerekli tanıtım, bilgilendirme çalışmaları yapmak, aynı amaçla yurtiçi ve yurtdışında derneğin ve/veya şubelerinin faaliyetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesini sağlamak,
 • Bölgesel barışa ve dünya barışına hizmet etmek amacıyla uluslararası çalışmaları yürütmek, koordine etmek, işbirliğinde bulunmak. Ülkeler arası kültürel, eğitim ve gençlik başta olmak üzere her alanda entegrasyon sağlamak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma alanları belirlemek ve ortak çalışmalar yürütmek, projeler yazmak ve gerçekleştirmek.